Huis kopen. Waar moet u op letten?

Zodra u uw handtekening hebt gezet onder een koopovereenkomst (vaak ook “voorlopige koopovereenkomst” genoemd) bent u aan de koop gebonden. Er is dus niets “voorlopigs” aan de koopovereenkomst. De term “voorlopig” geeft hooguit aan dat het huis nog niet geleverd is, nog niet op uw naam staat. Bovendien moeten er soms gedurende de periode tussen koop en levering nog voorwaarden vervuld worden. Vergelijk het maar met een auto kopen. Die koopt u de ene week, hij wordt u afgeleverd in de week daarna. Intussen zijn allerlei formaliteiten vervuld en is de auto klaargemaakt voor gebruik door u.

Voordat u een handtekening onder een koopovereenkomst zet, moet u weten wat uw financiële mogelijkheden zijn en wat uw juridische positie is. Als u onverhoopt niet kunt afnemen (u ziet alsnog af van de koop), dan kunnen de hieruit voortvloeiende boete en eventuele schadevergoe­ding voor grote financiële problemen zorgen. Het heeft u dan veel geld gekost en u heeft nog steeds geen huis.

Waar moet u zoal op letten?

 1. Welke informatie heeft de verkoper van u nodig? Wat verwacht u van het huis? Wilt u bijvoorbeeld een kantoor aan huis beginnen, of een bedrijf?
 2. Kunt u het huis zodanig gebruiken zoals u dat vooraf verwacht?
 3. Weet u in welke staat het huis verkeert? Is daarvoor nog deskundig advies nodig?
 4. Heeft u een huisvestingsvergunning nodig? Of ingeval van een appartement de toestemming van medebewoners?
 5. Kloppen de kadastrale grenzen van uw perceel met de grenzen die u zijn vermeld?
 6. Welke beperkingen “kleven” aan het huis: erfdienstbaarheden zoals recht van overpad?
 7. Wat zijn de financieringsmogelijkheden, welke financiering past het best in uw situatie?
 8. Koopt u het huis met onderliggende grond? Of is die grond door de gemeente in erfpacht uitgegeven ?
 9. Gaat u de waarborgsom contant betalen of maakt u gebruik van een bankgarantie?
 10. Weet u zeker dat de bodem onder uw huis en tuin niet verontreinigd zijn? Welke risico's loopt u, ook financieel?
 11. Kunt u profiteren van subsidies van rijk of gemeente?
 12. Is Nationale Hypotheekgarantie voor de hypothecaire lening mogelijk, zodat het rentetarief voor uw lening iets lager wordt?
 13. Is er sprake van bouwrente (bij huis in aanbouw)?
 14. Moet uw partner de koopovereenkomst en de transportakte mede ondertekenen?
 15. Wie gaat de overdrachtskosten betalen? De koper (kosten koper) of de verko­per (vrij op naam)?
 16. Zijn de verzekeringen in orde?
 17. Is te verwachten dat het huis in de nabije toekomst onteigend gaat worden?
Hierboven staat slechts een kleine opsomming van wat er kan spelen bij de aankoop van een woning, ga niet op eigen houtje aan de slag maar schakel ons altijd als deskundige in.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.