Boerderij

Agrarische bedrijfsoverdracht is complex

Overdracht van uw agrarische bedrijf kan u de nodige hoofdbrekens kosten. Niet alleen de grond en de gebouwen moeten uiteindelijk van eigenaar verwisselen, ook de productierechten moeten op de juiste manier worden overgedragen. De koper moet er van uit kunnen gaan dat hij uiteindelijk ook eigenaar wordt van datgene wat hij gekocht heeft. Dat vraagt een zorgvuldige juridische voorbereiding en vastlegging.

Wij onderzoeken of u ook in juridische zin ľ onvoorwaardelijk ľ eigenaar bent van wat u gaat verkopen. Gelden er erfdienstbaarheden, kettingbedingen of andere verplichtingen? Welke productierechten spelen een rol? Wie is daarvan eigenaar? Heeft de koper bijzondere verplichtingen ten opzichte van u? Welke vrijstellingen gelden er voor de overdrachtsbelasting en schenkbelasting?

Ook de positie van andere gezinsleden, zoals broers en zussen, krijgt de nodige aandacht. En natuurlijk uw testament. Spreken verschillende regelingen elkaar niet tegen? Kortom, samen met u proberen we alle mogelijke misverstanden voor te zijn.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.