Beter weggeven dan nalaten

Hoe groter uw erfenis, hoe meer belasting uw erfgenamen moeten betalen. Hoe voorkomt u dat? Met een goed plan, dat voorziet in schenkingen, in vermogensoverdracht. Eerder weggeven als alternatief voor later nalaten. Met als doel dat u en uw erfgenamen zo min mogelijk belasting betalen, dat u zonder financiële zorgen oud kunt worden en dat de familierelaties ongeschonden blijven. Zo'n plan, dat maken wij graag samen met u.

Estate planning is eigenlijk niet meer dan een combinatie van testamenten, huwelijkse voorwaarden en een schenkingsplan. Maar geen eenvoudige combinatie. Want er komt van alles bij kijken: fiscale gevolgen, juridische gevolgen (regelingen), sociale gevolgen (familiesfeer) en emotionele gevolgen (bij u zelf). Dat vraagt om een bijzonder goede afweging, waarin u alle voor- en nadelen tegen elkaar kunt afzetten.

Zomaar wat voorbeelden:

  1. Als u jarenlang uw kinderen jaarlijks € 6.633 schenkt (belastingvrije grens 2024), dan betaalt u minder vermogensrendementsheffing in box 3. dat voordeel kan uiteindelijk oplopen tot duizenden euro's.
  2. U kunt eventueel grotere bedragen “vrij van recht” schenken. Dan betaalt niet de ontvanger, maar u de schenkbelasting.
  3. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is de vermogensverhouding tussen u en uw partner niet in evenwicht? Met het opheffen of omzetten (naar een finaal verrekenbeding) van uw huwelijkse voorwaarden wordt u beiden eigenaar van de helft van het totale vermogen, zodat er minder erfbelasting over de nalatenschap hoeft te worden betaald.
  4. Maak gebruik van de eenmalige mogelijkheid om elk van uw kinderen € 31.813 belastingvrij te schenken. Als het geld wordt besteed aan het kopen of verbouwen van een huis dan mag u zelfs € 66.268 belastingvrij schenken.
  5. Goede doelen die onder de ANBI-regeling vallen – Algemeen Nut Beogende Instellingen – hoeven helemaal geen schenkbelasting te betalen, maar ontvangen de gehele schenking netto. Dat geld ook voor “Sociaal Belang Behartigende Instellingen” (SBBI), zoals dorpshuizen of sportverenigingen.


Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vul dan hier ons contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.